Programmist

Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt algatatud peresõbraliku toitlustusasutuse märgise väljaandmist toetab Sotsiaalministeerium – starteegilise partnerluse projekt “Peresõbralik ja lasterikas Eesti” (projekt nr RE.3.01.21-0953) raames, perioodil 2022 – 2024.a. 

Eesti Lasterikaste Perede Liit käivitas 2021. aastal uue programmi – Peresõbraliku toitlustusasutuse märgis – mille väljaandmisega panustatakse peresõbralikuma ühiskonna kujundamissesse, kus märgatakse ja väärtustatakse lastega peresid ja võetakse arvesse nende tegelikke vajadusi.

Eestis on tänasel päeval tõeliselt inspireerivaid toitlustusettevõtteid, kes on peresõbralikkusele suurt rõhku pannud ning lastega perede eripäraga arvestanud. Tunnustusmärgi abil saame neid ettevõtteid tänada ning esile tõsta. Tunnustusmärgile toetudes teavad perekonnad, millistes ettevõtetes on nad lastega oodatud ning ettevõte saab seeläbi anda oma panuse peresõbralikuma ühiskonna loomise nimel.

Lastega perede jaoks ei pea väljas söömine olema ebamugavust tekitav või stressirohke retk, vaid suurepärane võimalus peresündmuste tähistamiseks, traditsioonide loomiseks ning meeldejääv kogemus üksteise seltsis. Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise abil saab eristada ettevõtteid, kus on lastega perede vajadustega arvestatud ning kuhu lasterikkaid perekondi rõõmuga oodatakse.

Peresõbraliku toitlustusasutuse märgis näitab, millised toitlustusettevõtted on mõelnud oma menüüd koostades laste peale, pakkudes muuhulgas tervislikku lastemenüüd. On ettevõtteid, kes on peresõbralikud, kuid kes pole menüü tervislikkusele mõelnud. Tunnustusmärgiga soovime tunnustada ettevõtteid, kes on koostanud tervisliku lastemenüü ning suuname omakorda peresid tegema tervislikumaid valikuid.

2021. aastal töötati välja peresõbraliku toitlustusasutuse statuut, kujundati ja loodi märgise visuaal ning kodulehekülg ja sotsiaalmeedia konto, viidi läbi märgise tutvustuskampaania ning värvati restoranikriitikud. Kandidaatide hindamine toimub kahes osas: perekondade poolt toitlustuskoha külastusel läbi viidud eelhindamisest (nn restoranikriitikud) ning hindamiskomisjoni otsustest. 2021. aastal kaasati programmi esimesed toitlustusasutused – tunnustuse said 19 toitlustuskohta. Pidulik tunnustussündmus toimus Maarjamäe lossipargis.

Perioodil 2022-2024 jätkatakse Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise väljaandmist ning seda toetab Sotsiaalministeerium.

2022 aastal kandideeris märgisele 62 toidukohta, neist perede tunnustuse pälvis 40 toidukohta üle Eesti, kolme – GoSpa restorani Saaremaal, Tulivee Rannarestorani Lääne-Virumaal ja Ugandi restorani Otepääl – tunnustati kuldmärgisega.